December 2019 - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, December 28, 2019

องค์การสุราฯ ร่วมมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลนีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อยกระดับการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์

December 28, 2019 0
องค์การสุราฯ ร่วมมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลนีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อยกระดับการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสา...
Read more »

Monday, December 23, 2019

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม โรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว

December 23, 2019 0
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราช...
Read more »

เปิดมิติใหม่”สมาร์ทบีช“ บูมท่องเที่ยวภูเก็ต

December 23, 2019 0
“ภูเก็ต” ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางเข้าพื้นที่จนส่งผลบวกต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโรงแรมที่พักมีความต้องการเพิ่มข...
Read more »

Thursday, December 19, 2019

"ปุ๋ยสั่งตัด” กลไกปฏิรูปการลดต้นทุนการผลิต ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้า

December 19, 2019 0
ภาคการเกษตรของไทยมีแนวโน้มในการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิตพืชสูงขึ้นในแต่ละปี โดยสังเกตได้จากปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋...
Read more »

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย​ (Thailand TESOL) แถลงข่าวการจัดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติประจำปี​ ครั้งที่​ 40​

December 19, 2019 0
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย​ (Thailand TESOL) ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ​ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา​ กรมหลวงนราธิวาสราช...
Read more »

Wednesday, December 18, 2019

โรงพยาบาลธนบุรี ลุยกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 น้อมรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

December 18, 2019 0
โรงพยาบาลธนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 ปี 2562 ในโครงการ “ จิตอาสาทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตาก...
Read more »

“ทุ่งช้างโมเดล”ขับเคลื่อนเต็มสูบ ด้วยพลังสร้างสรรค์ของคนน่าน มุ่งสู่การเป็นต้นแบบพัฒนาเมือง

December 18, 2019 0
สกสว.จับมือจุฬาฯผนึกทุกภาคส่วนระดมสมองสร้างเครือข่ายคณะทำงาน 4 มิติ มุ่งพัฒนาทุ่งช้าง สู่เมืองน่านน่าอยู่ น่าดู ทั้งการเกษตรและท่องเที่ยว...
Read more »

Post Bottom Ad

Pages