อ.ส.ค.สานต่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนม รุ่นที่ 1 - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 31, 2022

อ.ส.ค.สานต่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนม รุ่นที่ 1

 4497


อ.ส.ค.สานต่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนม มุ่งสร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจรให้แก่เด็กรุ่นใหม่

4496


นายสมพร​ ศรีเมือง​ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกรไทยและมุ่งสร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศไทยถือเป็นพันธกิจหลักของอ.ส.ค. เร็วๆนี้อ.ส.คจึงได้เปิด​โครง​การฝึกอบรมและฝึกงานนิสิต​คณะ​เกษตร​มหาวิทยาลั​ยเกษตร​ศาสตร์​หลักสูตร​การเลี้ยง​โคนม ​รุ่นที่ 1ขึ้นภายใต้ ตามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​(MOU)ทางวิชาการ​ด้าน​กิจการ​โคนม​และอุตสาหกรรม​ ระหว่าง​ อ.ส.ค.​ กับ​ มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ เพื่อให้ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการสอนและการฝึกอบรม​โดยมีนิสิต​เข้าร่วม​โครงการ​จำนวน​ 20 คน​ ​ ณ​ ศูนย์​ฝึกอบรม​การเลี้ยง​โคนม​ไทย​-เดนมาร์ค​ สำนักงาน​ใหญ่​ อ.ส.ค.​ อ.มวกเหล็ก​ จ.สระบุรี

​ด้านนายพีระ​ ไชย​รุ​ต​ม์​ ผู้​ช่วยผู้อำนวยการ​ อ.ส.คกล่าวว่า โครงการดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรโคนมและผลิตภัณฑ์นมไทยกับต่างประเทศและยกระดับการผลิตน้ำนมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ได้มาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปิดการค้าเสรีในปีพ.ศ. 2568 อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโคนมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยการนำองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนม (Dairy Development Program)4498

สำหรับหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 1.การให้อาหารและโภชนศาสตร์เพื่อผลิตโคนม 2. น้ำนมและการควบคุมคุณภาพน้ำนมในฟาร์ม3.การควบคุมสุขภาพฝูงโคนม4.การประเมินประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มโคนม 5.หลักปฎิบัติที่ดีสำหรับการทำฟาร์มโคนม 6.การขนส่งน้ำนมและการควบคุมคุณภาพที่ศูนย์รับนม7. การคัดเลือกโคนมและการเลือกใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์และ8 การจัดการฟาร์ม ซึ่งโครงการดั้งกล่าวถือเป็นถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสูตรฯเพื่อปูรากฐานด้านการเลี้ยงโคนมในอนาคตให้กับนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages