ไม่มีอุปสรรคครั้งไหน ที่ ส.อ.ท. ไม่ร่วมสู้เคียงข้างคนไทย - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 2, 2021

ไม่มีอุปสรรคครั้งไหน ที่ ส.อ.ท. ไม่ร่วมสู้เคียงข้างคนไทย

%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AF%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย "ขอเป็นคนหนึ่ง" ที่คอยอยู่เคียงข้างทุกภาคส่วน จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมจับมือประชาชนไทยทุกคน เดินหน้าข้ามผ่านเรื่องราวนี้ไปพร้อมกัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages