กรมศุลกากรแถลงผลงานครึ่งปีงบประมาณ 2567 ตรวจยึดสินค้าเถื่อน มูลค่ากว่า 644.76 ล้านบาท - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, April 12, 2024

กรมศุลกากรแถลงผลงานครึ่งปีงบประมาณ 2567 ตรวจยึดสินค้าเถื่อน มูลค่ากว่า 644.76 ล้านบาท

 


1712853278955
วันนี้ (11 เมษายน 2567) เวลา 13.30 น. นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า
ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร อาทิ ยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ บุหรี่กัญชา สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน (สมอ.) สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง นั้นกรมศุลกากรได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงานตามด่านศุลกากรในพื้นที่ต่าง ๆ

ทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานข้อมูลด้านการข่าวและลงพื้นที่ปราบปรามผู้กระทำผิดในการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,307 คดี มูลค่า 644,762,297 บาทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1712853531269

1. ยาเสพติด อาทิ เฮโรอีน โคคาอีน ECSTASY ตรวจยึดได้ 79 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 34 ราย
จำนวน 321,511 เม็ด 219.23 กิโลกรัม มูลค่า 438,953,454 บาท ซึ่งประเภทยาเสพติดที่สามารถตรวจยึดได้มากที่สุด คือ เฮโรอีน จำนวน 28 คดี รองลงมาคือ โคเคอีน จำนวน 17 คดี

2. กัญชา (นอกเหนือจากช่อดอกและสารสกัดชนิดต่าง ๆ จากกัญชาที่ยังถือว่าเป็นยาเสพติด)
ตรวจยึดได้ 275 คดี ปริมาณ 4,831 กิโลกรัม มูลค่า 6,736,638 บาท

1712853659665

3. บุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า /บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า ตรวจยึดได้ 169 คดี จำนวน 262,693 ชิ้น มูลค่า 33,224,177 บาท

 

1712853745527

4. บุหรี่ซิกาแรต ตรวจยึดได้ 1,004 คดี จำนวน 14,337,351 มวน มูลค่า 84,740,763 บาท

5. สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน (สมอ.) ตรวจยึดได้ 18 คดี จำนวน 210,936 ชิ้น มูลค่า 52,310,000 บาท

 

1712853484319

6. สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจยึดได้ 306 คดี จำนวน 124,635 ชิ้น มูลค่า 11,986,665 บาท

 

1712853526242

7. สินค้าเกษตร อาทิ กระเทียม ส้ม หอมแดง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ตรวจยึดได้ 302 คดีปริมาณ 409,397 กิโลกรัม มูลค่า 13,868,245 บาท

8. น้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจยึดได้ 154 คดี ปริมาณ 110,643 ลิตร มูลค่า 2,942,355 บาท

ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages