“ศุภมาส“ หารือความร่วมมือสถาบัน Le CNAM ต่อยอดความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมของไทย พร้อมพบปะนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, April 29, 2024

“ศุภมาส“ หารือความร่วมมือสถาบัน Le CNAM ต่อยอดความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมของไทย พร้อมพบปะนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส


วันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะผู้บริหาร วช. เยือนสถาบัน Conservatoire national des arts et métiers; Le CNAM สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี Ms. Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, General Administrator, Prof. Stéphane Lefebvre, Deputy Administrator in charge of Research Department, Mrs. Carmen Branescu, Director of European and International Affairs และ Mrs. Anne-Laure Carré,Head of collections at the Musée des arts et métiers ให้การต้อนรับ และร่วมเจรจาหารือความร่วมมือ
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ กระทรวง อว. และ วช. มีเป้าหมายที่จะทำให้ความร่วมมือระหว่าง วช. และ CNAM สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาทิ ความร่วมมือในการทำวิจัยในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัย ตลอดจนวางแผนความร่วมมือในการมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ข้อเสนอแนะด้านเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาที่นักวิจัยสามารถนำเสนอผลงาน แบ่งปันประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันต่อไปLe CNAM เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระดับสูงตลอดชีวิต ก่อตั้งขึ้นมากกว่า 300 ปี โดยมีเป้าหมายในแรกเริ่มเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบัน CNAM เป็นหน่วนงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทำหน้าที่ส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และวิชาชีพ โดยมุ่งเป้าหมายการทำงานในบทบาทสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมฝึกอบรมวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมการวิจัย และ การเผยแพร่วัฒนธรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ภายใต้การดำเนินงานตามเป้าหมาย สถาบันได้พัฒนากิจกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำคัญกว่า 750 หลักสูตร เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการต่างประเทศ นอกจากนี้ CNAM ยังดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์ Musée des Arts et Métiers ซึ่งได้อนุรักษ์คอลเลคชันทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ภายหลังการหารือ รมว. อว. และ คณะผู้บริหารของ วช. พบปะนักเรียน และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Musée des Arts et Métiers ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผสมผสานทั้งความเป็น Art & Science เข้าด้วยกัน โดยนำมาจัดแสดงในรูปแบบล้ำสมัยและน่าสนใจต่อผู้ศึกษา โดยคาดหมายว่าความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งศาสตร์และศิลป์ในประเทศไทยได้ต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages