ปฏิทินข่าว : งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประจำปี 2565 - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 14, 2022

ปฏิทินข่าว : งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประจำปี 2565

 


“Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality/Net Zero Emission”วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ในฐานะฝ่ายเลขาเครือข่ายฯ ประกาศจัดงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประจำปี 2565 “Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality/Net Zero Emission” ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสรุปผลงานและก้าวต่อไปของเครือข่ายแกนนำของประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero พร้อมเปิดตัวองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) องค์กรผู้นำ ที่มีเจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้แผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย และเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับฟังบรรยายพิเศษ “Progress from COP 26 and Expectations for COP 27” และ“บทบาทของไทยในเวทีโลกด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และการเตรียมความพร้อมสู่ COP 27” รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานเครือข่ายในปีต่อๆ ไป จากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ อาทิ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ (ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และอีกมากมาย

อนึ่ง เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หรือ Thailand Carbon Neutral Network หรือ TCNN เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก จัดตั้งโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีส ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 271 องค์กร ประกอบไปด้วย องค์กรเอกชนบริษัท (Companies) สถาบันการศึกษา (Academic Institutions) มูลนิธิ (Foundations) สมาคมธุรกิจ (Business Associations) องค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) และองค์กรภาครัฐ (Public Sector Organizations)

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ Website: http://www.tgo.or.th Facebook: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages