เริ่มแล้ว งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 MATRA Thailand 2022 - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 28, 2022

เริ่มแล้ว งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 MATRA Thailand 2022“ไฟร์เวิร์คสฯ” เปิดงาน เทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 งานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและโซลูชัน เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมงานล้นหลาม
Mr.Kenny Yong Managing Director of Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

 


มร. เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด Mr.Kenny Yong Managing Director of Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 เป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและโซลูชันเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 สู่อุตสาหกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติในอนาคต มีเทคโนโลยีมาจัดแสดงงานมากกว่า 100 แบรนด์ ชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ Singapore, Germany, Japan, France, Taiwan, Malaysia เป็นต้น โดยจัดแสดงอยู่พื้นที่มากกว่า 3,000 ตรม.
กิจกรรมภายในงาน ตลอดทั้ง 3 วัน มีการประชุมและสัมมนาภายใต้ธีม Transforming Manufacturing with Digitalization มีการการเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching และกิจกรรมสาธิต Automation Inspection Camera System จาก Center of Robotic Excellence พร้อมทั้งการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) MATRA Thailand Virtual Expo 2022

สำหรับหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ มาตรการภาครัฐเพื่อพัฒนาสายการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (Investment Promotion Policy in Automation & Industry 4.0 ) บรรยายโดย นายสิริวัฒน์ ไวยนิตย์ รองประธานศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน (Mr.Siriwat Waiyanit, Vice President of Manufacturing Automation and Robotic Center : MARC) และการบรรยายหัวข้อ The Essential Pathway To Adoption Outreach: Using Industrial IoT and Data Analytics in Smart Factory บรรยายโดย ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมวิจัยระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC),

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อการปรับเปลี่ยนโรงงานแปรรูปอาหารไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Digital Transformation in Smart Food Industry 4.0) บรรยาย โดยนายทวีศักดิ์ วรรณาทิพยาภรณ์ กรรมการฝ่ายจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรม สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (Mr.Taweesak Wannatipayaporn, Exhibition & Innovation Director of Thai Automation and Robotics Association (TARA) ) และ Lead Your Factory to Operational Excellence with Digital Visual Management System บรรยายโดย Mr.Gregory Birgé, Marketing Director Asia of iObeya Pte Ltd

“ ไฟร์เวิร์คสได้รับเกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมในพิธีเปิดงาน สมาคมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ Thai Automation & Robotics Association (TARA) สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Printed Circuit Association (THPCA) สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ MARA ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. รวมทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ และถือเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการไทยได้ขยายขีดความสามารถในการผลิตไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต และได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตจากทั่วโลก ที่บริษัทชั้นนำระดับสากลต่างนำมาจัดแสดงไว้ในงาน ” มร. เคนนี่ กล่าว

ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและการต่างประเทศ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) Dr. Petch Chinabutr, Deputy Secretary General, Investment and International Affairs, Eastern Economic Corridor กล่าวว่า ด้วยโครงสร้างการกำกับดูแลและการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ทำให้แผนการพัฒนาอีอีซีได้รับการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ โครงการโครงสร้างพื้นฐานของอีอีซีได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อเป็นประตูสำคัญสู่ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟิกในไม่กี่ปีข้างหน้า
โดยแผนการพัฒนาพื้นที่อีอีซีประกอบไปด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และ การพัฒนาบุคลาการ การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี
“ ทั้งนี้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งเป็นที่รู้จักกว่า 30 ปี หรือที่เรียกว่า อีสเทิร์นซีบอร์ด โครงการ อีอีซี มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา” ดร.เพ็ชร กล่าว

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. Ms. Kanokporn Damrongkul, Director – Exhibition Department, Thailand Conventions and Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB กล่าวว่า ทีเส็บได้สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 ตามพันธกิจที่ต้องการส่งเสริมการแสดงสินค้านานาชาติให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เช่น การปรับเปลี่ยนภาคการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้เทคโนโลยี ที่นำมาจัดแสดงไว้ในงานนี้แทบทั้งสิ้น รวมถึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดงานแสดงสินค้าใหม่หรือการขยายงานไปสู่พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับนักลงทุนจากทั่วโลก

“ ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Road to Airshow” ที่ทางทีเส็บได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นที่ บุคลากรในการรองรับงานแสดงสินค้านานาชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะงาน Thailand International Airshow ที่มีแผนดำเนินการจัดงานในปี 2572 นอกจากนี้การจัดงานในเมืองพัทยาซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการในภาคตะวันออก อีกทั้งยังเป็นไมซ์ซิตี้จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองอย่างต่อเนื่อง” นางสาวกนกพร กล่าว

งาน MATRA Thailand 2022 จัดร่วมกับงาน Electronics Manufacturing Expo (EMAX) Thailand 2022 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตและการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมผู้ผลิตชิป ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี
สำหรับ บริษัท ไฟร์สเวร์ค ไทยแลนด์ จำกัด มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัทในเครือยู่ในหลายประเทศ นอกจากประทศไทยแล้ว ยังมี ไฟร์เวิร์ส ออสเตรเลีย บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปินส์ และเวียดนาม

Hashtag: # http://www.matraexpo.com #matra2022 #MATRA #matraexpo #manufacturing #transformation

ป้ายกำกับ http://www.matraexpo.com,,matra2022, MATRA,matraexpo,manufacturing ,transformation

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages