อ.ส.ค.จับมือผู้ว่ากทม.รณรงค์บริโภคนมให้ชาวกทม. พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ด้วยการลดขยะกล่องนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน วันละ 4 แสนกล่องไซเคิลเป็นวัสดุอุปกรณ์คุณค่าสูงเพื่อสนับสนุนการศึกษาและงานจราจรกทม. - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 13, 2022

อ.ส.ค.จับมือผู้ว่ากทม.รณรงค์บริโภคนมให้ชาวกทม. พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ด้วยการลดขยะกล่องนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน วันละ 4 แสนกล่องไซเคิลเป็นวัสดุอุปกรณ์คุณค่าสูงเพื่อสนับสนุนการศึกษาและงานจราจรกทม.ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้เข้าพบนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กรุงเทพมหานคร 3 ด้านประกอบด้วย
1.รณรงค์บริโภคนมให้ชาว กทม.ดื่มนมมากขึ้น เฉลี่ย 18 ลิตร/คน/ปี มุ่งสู่เป้าหมาย 25 ลิตร/คน/ปี เพื่อสุขภาพคนไทยและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย

2. ขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ด้วยการลดขยะกล่องนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน วันละ 4 แสนกล่อง รีไซเคิลเป็นวัสดุอุปกรณ์คุณค่าสูงเพื่อสนับสนุนการศึกษาและงานจราจรกทม.และ

3.แนะนำร้านนม (Milk Cofe) สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานราชการเพื่อเป็นช่องทางการตลาดนมเย็นให้กับ อ.ส.ค.ซึ่งการหารือในครั้งนี้ถือเป็นมิติสำคัญในการรณรงค์การบริโภคนม
ผศ.ดร.มานพ ยังกล่าวด้วยว่า ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นมิติใหม่ที่อ.ส.ค.ได้ดำเนินการร่วมกับกทม. เป็นที่ทราบดีกว่าปัจจุบันกทม.เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรสูง หากผู้ว่ากทม.สามารถรณรงค์ขับเคลื่อนให้คนกทม.หันมาดื่มนมให้มากขึ้น จะช่วยให้อ.ส.ค.มีกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages