อ.ส.ค.ปลื้มขึ้นแท่นระดับ A รางวัล ITA Awards 2022 คว้าคะแนน 94.48 เป็นอันดับ 2 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรฯ - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 13, 2022

อ.ส.ค.ปลื้มขึ้นแท่นระดับ A รางวัล ITA Awards 2022 คว้าคะแนน 94.48 เป็นอันดับ 2 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
อ.ส.ค. ปลื้มขึ้นแท่นระดับA รางวัล ITA Awards 2022 คว้าคะแนน 94.48เป็นอันดับ2จาก4หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และอันดับ 6จาก 22หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 8,300 แห่งทั่วประเทศ

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA Awards 2022)ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่า อ.ส.ค.ปลื้มที่ได้รางวัลระดับA ของ ITA Awards 2022 คว้าคะแนน 94.48เป็นอันดับ2จาก4หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และอันดับ 6จาก 22หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและอันดับ 22จาก 51 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 8,300 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับ คะแนนดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ อ.ส.ค.ที่ได้พัฒนาองค์กรจนได้รับความน่าเชื่อถือและยอมรับ ซึ่งที่ผ่านมา อ.ส.ค.มีความตระหนักในการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กรของรัฐเป็นอย่างมากรวมทั้งมีความตื่นตัวในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

“ขอขอบคุณพนักงานทุกคน รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรที่ได้ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ อ.ส.ค.ให้เกิดความโปร่งใส่และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในครั้งนี้และอ.ส.ค. ยังคงเดินหน้าสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในองค์กรทุกมิติ ยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อ.ส.ค.เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับมากยิ่งขึ้น” นายสมพร กล่าว

สำหรับ ITA Awards 2022ในปีนี้ ในภาพรวมจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 8,303 แห่ง จำนวนผู้ประเมิน 1,300,132 ราย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.57 คะแนน โดยมากกว่าปีที่แล้ว (ปีงบประมาณ 2564) 6.32 คะแนน โดยงานดังกล่าวป.ป.ช.จัดขึ้นเพื่อต้องการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ โดยการประเมิน ITA มีการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมิน แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดคะแนนน้อยสุดคือ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในของหน่วยงานภาครัฐ ที่ช่วยป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐภายในหน่วยงาน เช่น การมีส่วนร่วมของผู้บริหารหน่วยงาน ความพยายามลดเสี่ยงทุจริต หรือการให้ความสำคัญในการวางแผน ในการยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงาน เป็นต้น

“อ.ส.ค.จะยังคงเดินหน้าบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง ค่าคะแนน ITA ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขผลการประเมินเท่านั้น แต่ยังมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากความพยายามในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ อ.ส.คให้เกิดความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับอีกด้วย โดยเฉพาะการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการจากอ.ส.ค. ที่มีส่วนร่วม สะท้อนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนา อ.ส.ค.ให้ดียิ่งๆขึ้นในอนาคต” นายสมพร กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages