ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย คว้ารางวัลสูงสุดของงานและเหรียญรางวัลจากเวที Japan Design, Idea and Invention Expo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, July 9, 2024

ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย คว้ารางวัลสูงสุดของงานและเหรียญรางวัลจากเวที Japan Design, Idea and Invention Expo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย โดยสามารถคว้ารางวัล JDIE Grand Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ Tokyo Ariake Garden Convention Center, Japan กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล JDIE Grand Award ได้แก่ ผลงานเรื่อง “หุ่นยนต์ต้นแบบมือเทียมกลสวมแขนสำหรับผู้พิการแขนขาดบริเวณกึ่งกลางปลายแขนโดยใช้สัญญาณอิเล็กโทรมิโอแกรมและเทคนิคปัญญาประดิษฐ์” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน และคณะ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบมือเทียมกลสวมแขนและใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อในการทำท่าทางพื้นฐาน โดยใช้เซ็นเซอร์วัดสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อราคาถูก และทำการลดขนาดสัญญาณ กำจัดสัญญาณรบกวน คุณลักษณะเด่น และการใช้โมเดลการเรียนรู้ด้วยเครื่อง โมเดลที่พัฒนานี้ได้นำไปใช้งานร่วมกับระบบควบคุมแขนเทียมสำหรับการทดลองเคลื่อนไหวท่าทางกำมือและแบมือ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ช่วยลงน้ำหนักเท้าสำหรับผู้ป่วยขาหัก” โดย นายวิชัย สังฆะมะณี และคณะ จากวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้รับรางวัลจาก Special Prize จากผู้จัดงาน และยังมีประดิษฐกรรมและและนวัตกรรมอีก 5 ผลงานที่ได้รับ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้

- ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมปากล่างนกเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับนกกาฮัง” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- ผลงานเรื่อง “การผสานสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนวัตกรรม RAS-O เพื่อลดรอยแตกลายบนผิวหนัง” โดย ดร.เดวิด มกรพงศ์ และคณะ จากบริษัท อินโน ไวเทิลเทค จำกัด ได้รับรางวัล World Invention Intellectual Property Associations ไต้หวัน

- ผลงานเรื่อง “airstack turbine: กังหันลมรูปแบบแกนแนวตั้งแบบเรียงซ้อนระบบโรเตอร์ร่วมแกน” โดยนายวิชัย สีสุด และคณะ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลจาก ITE Expo สหราชอาณาจักร

- ผลงานเรื่อง “ระบบบันทึกข้อมูลสัญญาณความผิดพร่องในระบบไฟฟ้าที่รองรับหน่วยวัดเฟสเซอร์ตามเวลาจริง” โดยนายเสถียร ประทุมมา และคณะ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลจาก Highly Innovative Unique Foundation ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

- ผลงานเรื่อง “การออกแบบลวดลายผ้าใยกล้วย สู่การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงพาณิชย์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลจาก Iranian Top Inventors สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน


พร้อมนี้ ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยยังคว้าเหรียญทองจากเวที JDIE 2024 ในประเภทต่างๆ ดังนี้

-เหรียญทอง 50 ผลงาน

-เหรียญเงิน 19 ผลงาน

-เหรียญทองแดง 4 ผลงาน

พร้อมด้วย Special Prize อีกเป็นจำนวนมากจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย อิหร่าน เป็นต้น


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับเชิญให้กล่าวแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเวที JDIE 2024 โดย ดร.วิภารัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัลทั้งจากประเทศไทยและนานาประเทศที่ได้อุทิศตนในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมที่มีศักยภาพต่อวงการสิ่งประดิษฐ์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่สายตาประชาคมผ่านเวทีประกวดนานาชาติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก และท้ายสุดต้องขอขอบคุณ WIIPA ที่ให้เกียรติ วช. ในนามประเทศไทยนำผลงานของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยร่วมประกวดแข่งขันและจัดแสดงในงาน
สำหรับ 31 หน่วยงาน จากประเทศไทยที่ร่วมคว้ารางวัลในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) ได้แก่


- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- มหาวิทยาลัยรังสิต 

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

- วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

- วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

- โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

- โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

- โรงเรียนสตรีศรีน่าน

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

- โรงเรียนราชินีบน

- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

-  โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

- บริษัท อินโน ไวเทิลเทค จำกัด

- บริษัท 7 ดราก้อน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด 

- บริษัท เฮลทิเนส จำกัด 

- บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด 

- บริษัท ไทยมรดก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages