ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการพัฒนาหลักสูตร Moral Community Towards Sustainable Development Forum - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, March 3, 2023

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการพัฒนาหลักสูตร Moral Community Towards Sustainable Development Forum

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มผู้ทรงคุณวุฒิแก่ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการพัฒนาหลักสูตร Moral Community Towards Sustainable Development Forum โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รวมถึงผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages