พก. จัดกิจกรรม “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ส่งต่อความรัก ส่งต่อความเข้าใจถึงคนพิการ - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, February 15, 2024

พก. จัดกิจกรรม “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ส่งต่อความรัก ส่งต่อความเข้าใจถึงคนพิการ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิด “กิจกรรม DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ อันเป็นการสื่อสัญลักษณ์เชิงความรักที่สังคมพร้อมส่งต่อให้คนพิการทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมของครอบครัว ชุมชน และสังคมที่อบอุ่น


นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการจำนวนมาก คนพิการถูกทอดทิ้ง ทำให้ต้องรับเข้ามาดูแลในสถานสงเคราะห์คนพิการ แต่เนื่องจากสถานที่มีจำนวนคนพิการค่อนข้างเยอะเกิดความแออัดและข้อจำกัดที่ไม่สามารถเปิดสถานสงเคราะห์คนพิการเพิ่มได้อีก เพราะประเทศไทยได้ไปรับรองในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งระบุไม่ให้ขยายสถานสงเคราะห์เพิ่ม และให้นำคนพิการเข้าสถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนพิการ ก็ยังอยากอยู่กับครอบครัว ต้องการความรักความอบอุ่น เพราะครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ ทาง พก จึงส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย ให้ดูแลคนพิการด้วยความรักความอบอุ่นจากครอบครัว สร้างเสริมเจตคติที่ดี ความเข้าใจคนพิการและความพิการนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งครอบครัวเป็นฐานรากสำคัญของสังคมในการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งผลให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมในสังคมและการพัฒนาประเทศการจัดกิจกรรม “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ต้องการส่งต่อความรัก ส่งต่อความเข้าใจจากทุกคนในสังคมถึงคนพิการ มุ่งเน้นการส่งพลังแห่งความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจและเอื้ออาทรจากบุคคลในแวดวงต่างๆของสังคม รวมทั้งจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ส่งไปยังคนพิการและครอบครัว หรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้คนเหล่านี้มีกำลังใจ มีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้เป็นบุคลากรที่เป็นแรงสำคัญช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและสื่อสารสู่สังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลคนพิการด้วยความรักความอบอุ่นจากครอบครัว โดยผ่านมุมมองของครอบครัวที่ส่งต่อความรักต่อคนพิการ ความรักที่บุคคลในทุกแวดวงของสังคมส่งต่อคนพิการ สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความรัก ครอบครัว คนพิการ ในสังคมปัจจุบัน” โดย นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้บริหารกลุ่มเซนทรัล


และพูดคุยกับ น้องจ๊ะจ๋า จิณจุฑา จุ่นวาที รองอันดับ 2 Miss Wheelchair Thailand 2012 เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตและมุมมองความรัก พร้อมด้วยศิลปินนักแสดงจากซีรีส์ 7 Day Before Valentine การแสดง MINI CONCERT จากศิลปินพิการทางสายตา S2S ร้องเพลงร่วมกับ ภทรียา(มิน) นักแสดงจากซีรีส์ 7 Day Before Valentine รวมถึงกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ในการส่งต่อความรักให้กับสังคม คือ การมอบดอกไม้ตัวแทนความรักให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages