การลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง การประปานครหลวง และ WHAUP - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, February 19, 2024

การลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง การประปานครหลวง และ WHAUP

 1.pic%20WHAUP%20signed%20MOU%20with%20MWA


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลางขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) นายมานิต ปานเอม (กลางซ้าย) ผู้ว่าการการประปานครหลวง และนางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง พร้อมคณะผู้บริหารการประปานครหลวง ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU “ความร่วมมือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ และ/หรือการร่วมลงทุนของการประปานครหลวง” อาทิเช่น จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ด้านการบริหารจัดการระบบประปา และ/หรือโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมุ่งเน้นความเป็นไปได้การร่วมลงทุนในการบริหารจัดการระบบน้ำประปาของพื้นที่นำร่องในเขตพื้นที่เป้าหมาย และขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในโครงการฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages