& อลังการผ้าไทย สวมใส่ได้ทุกโอกาส สวยสะพรั่งเต็มเวทีวันสตรีสากล & 256603 - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, March 11, 2023

& อลังการผ้าไทย สวมใส่ได้ทุกโอกาส สวยสะพรั่งเต็มเวทีวันสตรีสากล & 256603

สตรีตากฟ้าสวมใส่ผ้าไทย เดินแบบโชว์ลายผ้าหลากสีสรร สวยงามแบบไทย สวมใส่ได้ทุกโอกาส ทุกภาคส่วนร่วมจัดงานเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวตากฟ้า ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เดินแบบผ้าไทยหลากหลายสีสรร และลายผ้า ในธีมงาน "ผ้าไทย สวมใส่ได้ทุกโอกาส" เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566 เมื่อเวลา 19.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตากฟ้า โดยมีนายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานการเปิดงาน และเดินแบบพร้อมภรรยาร่วมกับส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ องค์การสตรี พ่อค้าคหบดีอย่างคับคั่ง โดยในงานมีกิจกรรมโชว์รำวงมหาดไทย เดินแบบของหนูน้อย ในธีมงาน "ผ้าไทย ใส่แล้วน่ารัก" การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การสาธิตอาหารพื้นถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการหมุนเวียน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจัดหารายได้เพื่อ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนชาวอำเภอตากฟ้า

นายสุพจน์ กล่าวว่า อำเภอตากฟ้าเรามีกลุ่มทอผ้าหลายกลุ่มที่ทอผ้าตามค่วามต้องการของตลาด และมีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์ ในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และไปในงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเกี่ยวข้ัองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย จากผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คิดค้น รักษา พัฒนาต่อยอดให้ทันสมัยสวมใส่ได้ทุกโอกาส โดยให้ส่วนราชการเป็นแบบอย่าง พร้อมขยายผลไปสู่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยในทุกวัน ทำให้สตรีกลุ่มทอผ้า สตรีตัดเย็บเสื้อผ้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพัฒนารายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้อีกหลายครัวเรือนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย สวมใส่ได้ทุกโอกาส ตามโครงการ พลังสตรี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่อในโอกาสวันสตรีสากลในครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้การสนับสนุนสตรีได้ทำกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อำนวยการโดยนายอวิรุทธ์ มีชื่น พัฒนาการอำเภอตากฟ้า ร่วมกับนางเสาวนีย์ จีนประภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตากฟ้า และคณะกรรมการฯNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages