ชวนเที่ยวงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน โชว์ศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย ระหว่าง5-6 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, March 21, 2024

ชวนเที่ยวงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน โชว์ศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย ระหว่าง5-6 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์


2155743

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนนั้นเป็น วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ไปทำงานร่วมกับชุมชนโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางเป็นการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศโดยผ่านอสม.ที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านมาอบรมพัฒนาความรู้ไปสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในชุมชน ที่ผ่านมาเราให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์กับอสม.ไปแล้วทุกตำบล ในปีนี้เราจะมี อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์40,000คนทั่วประเทศ


2156229


นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มศักยภาพของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือศูนย์สุขภาพชุมชนจัดตั้งเป็นศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน และพัฒนาอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อมีทักษะการใช้ชุดทดสอบที่พัฒนาโดยกรมฯ คัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย และสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและหลีกเลี่ยงไม่นำมาบริโภค
 
2156700


ทั้งนี้ผู้ประกอบการ OTOP/SME ที่เข้าร่วมการพัฒนากับกรมฯ และผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน กรมฯจะอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์รับรอง (Logo) แสดงผลิตภัณฑ์ปลอดภัย (Safety product) 1 ดาว รวมถึงผลิตภัณฑ์ปลอดภัยที่ยกระดับเพิ่มคุณค่า (Smart product) 2 ดาว ผลิตภัณฑ์ที่มีการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Sustainable Smart Product) 3 ดาว และ ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการผลิตจำหน่าย (DMSc Initiative Product) 4 ดาว

การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร เครื่องสำอางผสมสมุนไพร โดยอาศัยองค์ความรู้ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ OTOP/SME

2155161

ภายในงานจะพบกับ นิทรรศการและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP/SMEs) DMSc product ที่พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากผู้ประกอบการ OTOP/SME ด้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 65 ผลิตภัณฑ์ และเครื่องสำอางสมุนไพร จำนวน 95 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 159 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวน 102 รายการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2567 นี้ เวลา 10.00-21.00 น. ณ ชั้น1และชั้น3ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญ ชม ชิม ชอป ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน อาหาร เครื่องสำอาง ที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรอง DMSc Product จากทุกภาค ให้คำปรึกษาการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้า OTOP/SME คลินิกให้คำปรึกษา ด้านการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ คลินิกให้คำปรึกษาด้านการขอขึ้นทะเบียน ขอฉลากเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า ชมการสาธิต การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร บริการทดสอบความปลอดภัย อาหาร เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร เครื่องวัดความดัน รวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมและต่อยอด ได้ให้คำแนะนำและคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการสนับสนุนด้านการตลาด และสนับสนุนทุนในการผลิต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages