เชฟรอน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน 7 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 10, 2023

เชฟรอน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน 7 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้”

 Caltex_005


ผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมความประทับใจกันอย่างถ้วนทั่ว กับพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการเพื่อสังคม “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” ซึ่งจัดโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป โดยมี ศ. ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวภิญญดา ธนาติณณภพ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เชฟรอนมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการบริษัทฯ ผ่านการสนับสนุนทางด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างรากฐานให้กับเยาวชน จึงเป็นที่มาของโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” โครงการเพื่อสังคมที่เราได้เริ่มนำร่องในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา พัทลุง และสตูล ซึ่งภาคใต้ถือเป็นภูมิภาคที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เนื่องจากบริษัทฯ มีคลังน้ำมัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา และสุราษฎร์ธานี อีกทั้งยังมีสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์กว่า 40 แห่ง ใน 7 จังหวัดที่เราจัดทำโครงการฯ อีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีน้อง ๆ เยาวชนจากทั้ง 7 จังหวัดได้รับทุนการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น 182 ทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 700,000 บาท อีกทั้งเรายังได้คัดเลือกให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Design Thinking Camp) เพื่อพัฒนาวิธีการคิดแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังเล็ก ๆ ในการแบ่งเบาภาระให้กับน้อง ๆ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และน้อง ๆ สามารถนำทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถเพื่อเติบโตไปเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงของสังคมไทยต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของน้อง ๆ บริจาคให้กับโรงเรียนในจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชอีกด้วย”

ด้าน ศ. ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งในชีวิตคนเรานี้ โอกาสทางการศึกษาเปรียบเสมือนกุญแจที่จะไขประตูสู่อนาคตที่ดีกว่า ที่จะช่วยให้นักเรียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ สามารถนำพาตนเองไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้น มีความรู้มากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปได้ โดยโอกาสดี ๆ เหล่านี้ คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และเห็นคุณค่าของเยาวชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบคุณ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ สำหรับความร่วมมือในการสร้างกุญแจดอกสำคัญทางการศึกษาในครั้งนี้ และต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 182 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากทางโครงการฯ และนักเรียนทั้ง 31 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม One Health Design Thinking Camp ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หวังว่าทุกคนจะนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการเข้าค่ายโดยเฉพาะหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนของตนเอง และแบ่งปันความรู้กับ เพื่อน ๆ ในโรงเรียน เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะนำทุนการศึกษาที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการศึกษาของตนเอง”

สำหรับน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ลองมาฟังความคิดเห็นแต่ละคนกัน โดยเริ่มจาก เด็กชายกันต์ตินันท์ เชาวแพทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ที่เปิดเผยถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “ผมขอขอบคุณบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ผมและเพื่อน ๆ ในจังหวัดอื่นในภาคใต้ และผมขอสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียน นำทุนการศึกษาที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด”

ด้าน นางสาวสุภาการ์ ว่องย่อง ที่เดินทางมาไกลจากโรงเรียนนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตัวแทนทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Design Thinking Camp) กล่าวถึงความตื่นเต้นในวันงานว่า “การที่ได้มาเข้าค่ายร่วมกับเพื่อน ๆ นาน 2 วัน 1 คืน ในครั้งนี้ มีทั้งความรู้และความสนุกเต็มไปหมดค่ะ และในส่วนของงานพิธีมอบทุนในวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับทุนฯ จากโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ช่วยสร้างฝันและโอกาสให้กับเด็กอีกหลาย ๆ คน ขอขอบคุณพี่ ๆ จากคาลเท็กซ์มาก ๆ ค่ะ”

“คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมซึ่งเชฟรอนจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่การพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages