เจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต กรุงเทพฯ โฉมใหม่สู่ “ตลาดต้นแบบวิถีใหม่ย่านถนนประชาชื่น” สุดคึกคัก - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 27, 2023

เจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต กรุงเทพฯ โฉมใหม่สู่ “ตลาดต้นแบบวิถีใหม่ย่านถนนประชาชื่น” สุดคึกคัก

 เจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต กรุงเทพมหานคร ปรับโฉมใหม่ ยกระดับสู่ “ตลาดต้นแบบวิถีใหม่ย่านถนนประชาชื่น”

     
ตลาดนัดเจเจกรีนสแควร์ เปิดตัวทีมและแผนปรับธุรกิจโฉมใหม่สู่ “โครงการเจเจ กรีนเอ็กซ์ มาร์เก็ต ตลาดต้นแบบวิถีใหม่ กรุงเทพมหานคร” ภายใต้แนวคิดช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้ารูปแบบใหม่หลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 เตรียมแผนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนกลุ่มลูกค้า ทุกรุ่นทุกวัยเข้าใช้บริการในพื้นที่ ด้วยการจัดสรรร้านค้าและบริการแบบมาร์เก็ตเพลสครบวงจร ให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและสร้างกลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย พร้อมจับมือภาคีหลาย ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการต้นแบบ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การเกษตรปลอดภัย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมถึงการยกระดับ SMEs สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพอย่างยั่งยืน
     
ดร.ชนิสรา ดาอ่อน ประธานเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการเจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของตลาดเจเจกรีน สแควร์ เพื่อร่วมฟื้นฟูพื้นที่และพัฒนาให้ตลาดนัดย่านถนนประชาชื่น ให้กลับมาอีกครั้ง หลังสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19 จึงได้ปรับรูปแบบจากตลาดนัดเดิมไปสู่ตลาดรูปแบบใหม่ ที่ชื่อว่า “เจเจ กรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ต้นแบบตลาดวิถีใหม่ กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นมาร์เก็ตเพลสทางเลือกใหม่ ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและบริการ ซึ่งจะมีการคัดสรรธุรกิจที่มีคุณภาพไว้รองรับการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาสู่ตลาดที่ส่งเสริมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมจากสินค้าชุมชนฐานราก ชาติพันธ์และชนเผ่าจากทั่วประเทศด้วย โดยการเปิดตัวครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็นประธานในวันเปิดตัวเมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566
    
 “การเปิดตัวของเจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ได้รับการตอบรับจากภาคีพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ ธนาคารออมสิน, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, สภาธุรกิจไทย-จีน, สมาคมการค้านักธุรกิจสากล, สถาบันอาหาร, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, เครือข่ายตลาดน้ำคลองลัดมะยม, สำนักมาตรฐานการอาชีวะและวิชาชีพ และ ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าให้สามารถอยู่รอด อยู่เป็น อยู่อย่างยั่งยืน ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษในการเริ่มต้นใหม่ร่วมกันอีกครั้ง” ดร.ชนิสรา กล่าว
    
 นายศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช กรรมการบริหารด้านการตลาด โครงการเจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต กล่าวเสริมว่า โครงการเจเจ กรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ต้นแบบตลาดวิถีใหม่ กรุงเทพมหานคร มีทีมผู้บริหารชุดใหม่ ที่มีประสบการณ์ในด้านการทำธุรกิจตลาดทั้งในและต่างประเทศ ออนไลน์และออฟไลน์เต็มรูปแบบ ที่จะช่วยพัฒนาพื้นที่ขนาด 28 ไร่ ไปสู่ตลาดต้นแบบ (Sandbox) ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาตลาดที่ตอบรับกับนโยบาย “Soft Power 5 F : Food, Film, Festival, Fashion และ Fighting” ของรัฐบาล มาต่อยอด ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวการรวบรวมสินค้าและบริการจากชุมชนทั่วประเทศ สำหรับรองรับกลุ่มคนในเมืองหลวง และนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้เตรียมแผนการจัดสรรพื้นที่ทั้ง โซนแฟชั่น, โซนสุขภาพและความงาม,โซนของที่ระลึกและของสะสม, โซนสินค้าเกษตรอินทรีย์, โซนวัฒนธรรมสินค้าจากชุมชนต่างๆ, รวมถึงโซนการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพแบบครบวงจร  เพื่อเป็นโครงการตลาดต้นแบบวิถีใหม่อย่างแท้จริงต่อไป
    
 “ในเฟสต่อไปจะพัฒนาพื้นส่วนอื่นๆ ในรูปแบบโครงการพิเศษ อาทิ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบด้านการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ “เกษตรกษัตริย์” , โครงการเกษตรผสมผสานที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการแปลงสาธิตเกษตรดิจิทัลและเกษตรคนเมืองที่จะเป็นแหล่งต้นทุนด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เมืองหลวง เป็นต้น โดยโครงการต่างๆ จะเสริมแนวคิดด้านการพัฒนาบุคคลากรของประเทศในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับกลุ่มดังกล่าวไปพร้อมๆ กับการพัฒนาโครงการด้วย “ นายศุภอัชฌ์ กล่าว
     
นายนันทวัฒน์  เปรมชัยพร กรรมการบริหารด้านการขาย โครงการเจเจ กรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต กล่าวเสริมว่า โครงการฯ ได้เริ่มเปิดรับพันธมิตรร้านค้าที่จะทำธุรกิจกับร่วมกับพื้นที่แล้ว โดยคณะกรรมการจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสู่การเป็นตลาดต้นแบบ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจในลำดับต่อไป สำหรับพื้นที่การให้บริการเฟสแรกนี้ จะเปิดทำการในวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 18.00-24.00น. และเฟสที่สองจะเริ่มเปิดให้บริการพื้นที่ในช่วงกลางวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในในลำดับต่อไป สำหรับผู้สนใจร่วมให้บริการในพื้นที่โครงการ ติดต่อได้ที่ โทร. 095-459-2915

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages