บอร์ด PSTC อนุมัติเพิ่มทุนขาย PPO 2,371 ล้านหุ้น สัดส่วน 1:1 ราคาหุ้นละ 0.50 บ. พ่วงวอแรนท์ฟรี กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมใช้สิทธิ์เต็มจำนวน - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, March 10, 2024

บอร์ด PSTC อนุมัติเพิ่มทุนขาย PPO 2,371 ล้านหุ้น สัดส่วน 1:1 ราคาหุ้นละ 0.50 บ. พ่วงวอแรนท์ฟรี กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมใช้สิทธิ์เต็มจำนวน

Logo%20pstc%201


บอร์ด บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) อนุมัติเพิ่มทุน 2,718.17 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 2,371.94 ล้านหุ้น ในสัดส่วนอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 237.19 ล้านหุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3( PSTC-W3) อัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 3 ปี กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิวันที่14 มี.ค.นี้ และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้วันที่ 10-16 พ.ค.67 ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใช้สิทธิเต็มจำนวน มั่นใจหลังเพิ่มทุนหนุนฐานะการเงินแกร่ง ลุยสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพิ่ม ผลักดันอนาคตเติบโตมั่นคง

บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2567 ให้อนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,718,175,154 หุ้น โดยจะจัดสรรขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ( 2,371,949,580 หุ้น อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2567

พร้อมกับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 237,194,958 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) จำนวนไม่เกิน 237,194,958 หน่วย จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 3 ปี อัตราใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาท/หุ้น โดยจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม และวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2567

นอกจากนั้น จะเสนอให้มีการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย 33,055,004 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 490,271,224 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธ.ค.66 ที่ 523,326,228 บาท เพื่อเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดเพียงพอ

การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดในการดำเนินงานให้แก่ PSTC ให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการผลักดันธุรกิจปัจจุบันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสามารถแสวงหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจใหม่ได้อย่างคล่องตัว ที่สำคัญผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนเมื่อประกอบกับสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นหลังการเพิ่มทุน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคตได้อีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages