วช. นำเที่ยวชม ชิมเพลิน เดินช็อป งาน “คล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี” - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 27, 2022

วช. นำเที่ยวชม ชิมเพลิน เดินช็อป งาน “คล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี”

 

     

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนประชาชน ชิม ซ็อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย โดยฝีมือคนไทย ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี 63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี มีนิทรรศการผลิตภัณฑ์งานวิจัยและนวัตกรรม“ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย” โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มาร่วมจัดแสดงจำนวน 66 ผลงาน กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ จาก 31 ภาคีพันธมิตร ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเครือข่ายชุมชนฯ ผลิตภัณฑ์จำแนกใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของกิน อาทิ กาแฟมิตรช้าง วิถีมิตรช้าง ผลิตภัณฑ์อินทรีย์-วิถีคุ้งบางกะเจ้า ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหลากหลาย จากธนาคารปูม้านครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี และปูม้าจ๋าผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพตามแนวทาง BCG กลุ่มของใช้ อาทิผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอแปรรูปจากผ้าพื้นเมืองด้วยเทคนิคการม้วนเส้นยืนและการย้อมสีจากธรรมชาติ ตุ๊กตายาดมไทยทรงดำบ้านดอน และกลุ่มสินค้าทางการเกษตร อาทิ รักษ์ราก (RUK RAK) วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมัก อถล. สร้างรายได้จากนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก จากเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก มาเป็นกลุ่ม อถล.ยายชา และเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก ลดขยะอินทรีย์ สร้างรายได้

สำหรับผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยได้ที่งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง : https://63years.nrct.go.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages