ประธานฯ สสท. ลงพื้นที่ สก.ศรีสัชนาลัย พบสมาชิก ร่วม100 คน แนะสหกรณ์ ปรับแผนฟื้นฟู จ่อ ส่ง ทีมกฎหมายช่วยเหลือเจรจาหนี้ - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 30, 2023

ประธานฯ สสท. ลงพื้นที่ สก.ศรีสัชนาลัย พบสมาชิก ร่วม100 คน แนะสหกรณ์ ปรับแผนฟื้นฟู จ่อ ส่ง ทีมกฎหมายช่วยเหลือเจรจาหนี้


(วันที่ 21 ตุลาคม 2566) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด ร่วมกับนายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหารวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือทั้งส่วนของสหกรณ์และสมาชิกสืบเนื่องที่ปรากฏเป็นข่าว กรณีสมาชิกไม่สามารถถอนเงินจากสหกรณ์ เหตุเพราะสหกรณ์ขาดทุนสะสม จากหลายสาเหตุ เช่น กู้เงินจาก ธกส.ปล่อยให้สมาชิกกู้ยืม เมื่อสมาชิกไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการสินเชื่อ สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง ประกอบกับประสบปัญหาการทุจริตที่เกิดจากเกิดจากการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เปิดเผยว่า ปัญหาหาการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกและเกิดเป็นผิดชำระหนี้นั้น ต้องแก้ไขปัญหาจากจุดเริ่มต้นทำความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานสหกรณ์เสียก่อน เพราะสหกรณ์ภาคการเกษตรมักเข้าใจว่าตัวเองนั้นเป็นธนาคาร เน้นทำธุรกิจการปล่อยกู้เป็นหลัก ทั้งๆที่สหกรณ์ไม่ใช่สถาบันการเงินแต่เป็นสถาบันด้านคุณภาพชีวิต เมื่อสหกรณ์เน้นปล่อยกู้แต่หากสมาชิกไม่มีรายได้สหกรณ์เก็บหนี้ไม่ได้ก็ล้มไปด้วยกัน เพราะฉะนั้น สหกรณ์อย่าไปเลียนแบบธนาคารโดยเฉพาะประเด็นที่สมาชิกชำระหนี้ไม่ได้ แล้วสหกรณ์มาทำโครงการพักชำระหนี้ แต่เป็นการพักเพียงเงินต้นขณะที่ยังต้องชำระดอกเบี้ย นี่ถือว่า เป็นการแสวงหาผลกำไรไม่ใช่การช่วยเหลือสมาชิกแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้แต่ต้องปรับเปลี่ยนในหลายอย่าง เช่น

1.ปรับดอกเบี้ยเงินกู้/เงินฝาก/เบี้ยปรับ รวมถึงวิธีการเก็บหนี้

2.พัฒนาด้านธุรกิจปรับแผนเพิ่มรายได้

3.ปรับผลิตภัณฑ์เงินกู้ และ

4. สหกรณ์อาจจะพักชำระหนี้แก่สมาชิกโดยพักดอกเบี้ยให้ชำระต้นครึ่งหนึ่งก่อนคือระบบเพื่อนช่วยเพื่อน

       


" สสท.จะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง จะส่งทีมกฎหมายลงพื้นที่มาช่วยในเรื่องการประนอมหนี้/เจรจาหนี้ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก เมื่อมีปัญหาต้องอาศัยเวลาค่อยๆฟื้นตัวไปด้วยกันขอร้องสมาชิกอย่างหนึ่งว่า อย่าเพิ่งลาออกและอย่าไปหวั่นไหว มีสหกรณ์หลายแห่งที่เจอปัญหาแบบนี้แต่กลับมายืนได้สมาชิกได้เงินคืนความเชื่อมั่นจะกลับคืนมาในที่สุด" นายปรเมศวร์ กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages