บี.กริม เพาเวอร์ เสริมขุมพลังทางธุรกิจ ย้ายแอปพลิเคชันการทำงานสู่ Oracle Cloud Infrastructure บริษัทพลังงานชั้นนำของไทยย้ายระบบการจัดซื้อและการบริหารวงจรสินทรัพย์ สู่ระบบ OCI ของออราเคิล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วเอเชีย - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 7, 2022

บี.กริม เพาเวอร์ เสริมขุมพลังทางธุรกิจ ย้ายแอปพลิเคชันการทำงานสู่ Oracle Cloud Infrastructure บริษัทพลังงานชั้นนำของไทยย้ายระบบการจัดซื้อและการบริหารวงจรสินทรัพย์ สู่ระบบ OCI ของออราเคิล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วเอเชีย

 %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7_B.Grimm%20Power,%20Wind%20Farm,%20Vietnam


กรุงเทพฯ 5 ตุลาคม 2565 – บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตพลังงานเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเมืองไทย และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทบี.กริม ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานถึง 144 ปี เดินหน้าปรับปรุงระบบการจัดซื้อและการบริหารวงจรสินทรัพย์ให้ทันสมัย ด้วยการย้ายชุดซอฟต์แวร์การทำงาน Oracle E-Business Suite เข้าสู่ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้ OCI จะช่วยให้ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถปรับขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อและการบริหารวงจรสินทรัพย์ให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจ และเร่งกระบวนการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในการรุกตลาดเอเชียอย่างเต็มรูปแบบ


บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างพลังให้กับสังคมด้วยความโอบอ้อมอารี โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน ความเป็นเลิศในการก่อสร้างและการดำเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าหลากหลายประเภท และการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนการขยายธุรกิจเชิงรุกในการเพิ่มฐานการดำเนินงานจาก 7 เป็น 15 ประเทศ ทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ จำเป็นต้องยกระดับโมเดลการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการเพิ่มปริมาณทรัพยากรได้ทุกเวลาที่ต้องการ และการย้ายขั้นตอนการทำงานของฝ่ายการจัดซื้อและการบริหารวงจรสินทรัพย์เข้าไปไว้ใน OCI จะทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%20%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%20%E0%B8%9A%E0%B8%B5.%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg


“เป้าหมายของเราคือการเป็นองค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Net-Zero Emissions) ภายในปี 2050 และขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในเอเชียให้มากขึ้น โดยเส้นทางสู่ความสำเร็จนี้จะต้องอาศัยระบบการดำเนินงานแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเริ่มต้นจากขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อและการบริหารวงจรสินทรัพย์ เรารู้สึกยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือกับออราเคิลจากการนำ Oracle E-Business Suite เข้าสู่ OCI ซึ่งได้มอบแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการขยายสเกลการทำงาน ประหยัดต้นทุน มีประสิทธิภาพสูง และมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจะช่วยพัฒนาขั้นตอนการทำงานในธุรกิจของเรา รวมถึงช่วยสนับสนุนให้ บี.กริม เพาเวอร์ ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ชุมชนที่มีโรงไฟฟ้าของเราดำเนินการอยู่ ” นาวสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บี.กริม เพาเวอร์ กล่าว


OCI มอบเครื่องมือและโครงสร้างการทำงาน อาทิ Oracle E-Business Suite Cloud Manager ซึ่งช่วยยกระดับประสิทธิภาพและย้ายชุดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งใช้งานในบริษัท Oracle E-Business Suite ซึ่งประกอบด้วย Oracle Purchasing, Oracle iProcurement และ Oracle Supplier Lifecycle Management เข้าไปไว้ในระบบคลาวด์ทั้งหมด ผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลแบบบิลต์อินที่เสริมประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดการคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ ทำให้ใช้ต้นทุนได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด และสนับสนุนการย้ายระบบงานขั้นสูงในช่วงสุดท้าย รวมถึงการสร้าง Economies of Scale หรือความคุ้มค่าต่อขนาดงานที่สูงขึ้น

%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5%20%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2(1)


“เนื่องจากอุปสงค์ด้านพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้น 60% ภายในปี 2040[1] เราจึงคาดการณ์ได้ถึงความตึงเครียดมหาศาลที่จะเกิดกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของบรรดาผู้ผลิตพลังงานในภูมิภาค” นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าว “บริษัทพลังงานอย่าง บี.กริม เพาเวอร์ จึงจำเป็นต้องมีพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำขั้นตอนการทำงานของพวกเขาเข้าสู่ระบบคลาวด์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ไปพร้อมกับการก้าวให้ทันต่อแรงกดดัน ความไม่แน่นอน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วซึ่งคาดว่าจะเกิดกับอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบการสนับสนุนแก่ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ระบบดิจิทัลเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายสเกลการทำงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ ๆ ของตลาดได้ต่อไป”


Innopia สมาชิกในเครือข่าย Oracle Partner Network (OPN) จะเป็นผู้ติดตั้งและดำเนินงานโครงการนี้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในเดือนมกราคมปี 2023

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages