วช. ขอเชิญร่วม“เตรียมพร้อม รับมือ PM2.5 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” 4 พ.ย. นี้ - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 3, 2022

วช. ขอเชิญร่วม“เตรียมพร้อม รับมือ PM2.5 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” 4 พ.ย. นี้

 


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร


🎉จัดเสวนาวิชาการ “เตรียมพร้อม รับมือ PM2.5 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” 🎉
📌วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
📌ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง กรุงเทพมหานคร


📌09.00 - 09.30 น. กล่าวรายละเอียดความเป็นมา โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกล่าวต้อนรับเครือข่ายนักวิจัยและผู้เข้าร่วมงาน โดย รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


📌09.30 – 11.00 น. เสวนา “เตรียมพร้อม รับมือ PM2.5 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
รศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ. ดร.สราวุธ เทพานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร.สาวิตรี การีเวทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
รศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
#PM25 #วช #อว #กรุงเทพมหานคร #วิจัยและนวัตกรรม #ชัชชาติ #ผู้ว่ากรุงเทพ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages