กทม. รวมพลัง วช. และภาคีเครือข่ายรับมือ PM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, November 5, 2022

กทม. รวมพลัง วช. และภาคีเครือข่ายรับมือ PM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

 

     
(4 พ.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ “เตรียมพร้อม รับมือ PM2.5 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานเสวนาวิชาการ “เตรียมพร้อม รับมือ PM2.5 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การเสวนาวิชาการในวันนี้กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ทุกสาขาผนึกกำลังร่วมเสนอความเห็นทางวิชาการและนำเสนอผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในส่วนที่สามารถสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ (ช่วงวิกฤต) และใช้สำหรับเป็นแผนเผชิญเหตุ รวมถึงมาตรการตอบโต้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 หากปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยร่วมกันระดมความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานครครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิด การกำจัดการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมร่วมกันเสนอแนวทางการป้องกันและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำหรับการเสวนาวิชาการในวันนี้มีเครือข่ายนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษทางอากาศ ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร.สาวิตรี การีเวทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ. ดร.สราวุธ เทพานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages