กรมชลฯ กำจัดผักตบชวาในพื้นที่ภาคกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 9, 2022

กรมชลฯ กำจัดผักตบชวาในพื้นที่ภาคกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ


กรมชลประทาน เร่งกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณแม่น้ำสายหลักและสายรอง หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มศักยภาพการส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดเวลา เนื่องจากผักตบชวาเป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตไว สามารถขยายพันธุ์และแพร่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่ง ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่อง ทั้งแม่น้ำสายหลักและสายรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก รวมทั้งเพื่อรองรับน้ำและส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชน อาทิ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ติดตั้งทุ่นดักวัชพืช (PARA LOG BOOM) บริเวณปากคลองขุนศรี ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสกัดผักตบชวาไม่ให้ไหลไปสะสมและกีดขวางทางน้ำ เป็นการจำกัดขอบเขตไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้เก็บได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กำจัดวัชพืชบริเวณคันกั้นน้ำสายพระอุดม-บางบัวทอง หมู่ 3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี อีกด้วย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน บริเวณประตูระบายน้ำ/สถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และประตูระบายน้ำปลายคลองบางซอ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร กำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณคลองชายทะเล ช่วง กม. 22+800 ถึง กม.23+100 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และบริเวณหน้าเรือนจำกลางสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางแล้ว กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำสายหลัก และคลองชลประทานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages