โตโยต้า มอเตอร์ฯ ทำภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผู้เคยได้รับทุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย“ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ” - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 21, 2022

โตโยต้า มอเตอร์ฯ ทำภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผู้เคยได้รับทุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย“ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ”

 TTF%20-%2030


“มีคำกล่าวซ้ำ การทำซ้ำแบบเดิมเรื่อย ๆ จะไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แต่เราเชื่อว่า การส่งต่อสิ่งที่ดีซ้ำ ๆ ให้ผู้อื่น จะสร้างสิ่งที่ดีต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ก็เช่นกัน กว่า 30 ปี ที่สนับสนุนทุกความตั้งใจและขับเคลื่อนความฝัน ในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน ผ่านมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และเราจะยังคงทำต่อไป ตามคำกล่าวที่ว่า “การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด เพื่อขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน”
TTF%20-%201

นับย้อนไปกว่า 30 ปี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. สนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น 2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์


TTF%20-%202


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ (Keep On Paying It Forward) ความยาวประมาณ 5.51 นาที โดยเป็นภาพยนต์โฆษณาส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยนำเสนอผ่านสื่อ ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) และช่องทางยูทูป (Youtube) ของ Toyota Motor Thailand


TTF%20-%2010


สำหรับเรื่อง “ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ (Keep On Paying It Forward)” เป็นการนำเสนอเรื่องราวของ “ครูจุไรรัตน์ ปินตาปัน” หรือ “ครูบี” หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จากวัยเด็กที่มีอาชีพในฝันอยากเป็นแอร์ โฮสเตส และเป็นเด็กตั้งใจเรียน เพื่อให้สามารถทำความฝันของตัวเองให้เกิดขึ้นได้จริง แต่ด้วยมีความจำเป็นที่ต้องช่วยงานที่บ้านทุกวัน จนทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านหนังสือ ทำให้การสอบในแต่ละครั้งทำได้คะแนนน้อยลงเรื่อยๆ


TTF%20-%2011


ต่อมามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้เข้ามาเสนอทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์เพื่อสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ นำความรู้ไปพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต ครูประจำชั้นจึงเห็นพฤติกรรมที่ดีของ “บี” ที่ชอบช่วยเหลือครู ทำให้ครูอยากลงพื้นที่ไปที่บ้าน จึงทำให้ครูได้รับรู้เรื่องราวหลังเลิกเรียนของบีว่าทำอะไรบ้าง ทำให้ครูประจำชั้นเห็นใจและอยากช่วย “บี” ให้กลับมามีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม ครูช่วยสอนพิเศษให้กับ “บี” จนมีผลการเรียนที่ดี จึงได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี


TTF%20-%2031


ทั้งนี้ ทำให้ “ครูจุไรรัตน์ ปินตาปัน” ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จนเรียนจบปริญญาและได้บรรจุเป็นครู จนปัจจุบัน “ครูจุไรรัตน์ ปินตาปัน” เป็นครูชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


TTF%20-%2012

นี่เป็นเพียงบางส่วนกว่า 18,000 ทุน ที่สนับสนุนทุกความตั้งใจและขับเคลื่อนความฝัน

TTF%20-%2013

จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผ่านมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ และกว่า 30 ปี ในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนและเราจะยังคงทำต่อไป “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด เพื่อขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน”


TTF%20-%2035


กดรับชม ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ (Keep On Paying It Forward) – มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : https://www.facebook.com/watch/?v=466433672032103 หรือ https://www.youtube.com/watch?v=6XYu0YKSAl8
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages