เริ่มแล้ววันแรกอย่างยิ่งใหญ่ “งานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” 3-6 ธ.ค.นี้ - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, December 4, 2022

เริ่มแล้ววันแรกอย่างยิ่งใหญ่ “งานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” 3-6 ธ.ค.นี้เริ่มแล้ววันแรกอย่างยิ่งใหญ่ “งานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจัดเต็ม4 วัน3-6 ธ.ค.นี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณและเชิดชูพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานใหญ่มหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณและเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ในรูปแบบ Onsite ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม พระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และทาง Online ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธี เปิดเผยในงานว่า “การจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ครั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้ร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทุกภูมิภาค หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน และสื่อมวลชน ร่วมกันขับเคลื่อน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาดินของประเทศ เพื่อให้มีการใช้ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและขณะเดียวกันร่วมกันทำนุบำรุงดิน มิให้เสื่อมโทรม มิให้เกิดการชะล้างพังทลาย และสามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสภาพแวดล้อม”

สำหรับกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และช่วงค่ำ มีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก และรับชมการแสดงดนตรีบรรยากาศท่ามกลางสวนสมุนไพรไทย อาทิ การแสดงเพลงพื้นบ้าน “เพลงอีแซว” จากสุพรรณบุรี การแสดงจินตลีลาประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ขับร้องบทเพลงของพ่อ โดยคุณขวัญข้าว ธิดารินทร์ และการบรรเลงขลุ่ยบทเพลงพระราชนิพนธ์โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ

ด้านพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมในงานว่า “ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพิเศษ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ภูมิพลดลดิน” จัดแสดงเรื่องราวของ “ดิน” ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรรมและการสร้างอาหารของมนุษย์ หากดินดีมีคุณภาพ มีสารอาหารที่ดีต่อพืชและสัตว์ อาหารที่เกิดขึ้นจากดินก็จะมีคุณภาพและสามารถส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้ นิทรรศการ “ของขวัญจากดิน ดินสร้างชีวิต” นิทรรศการเครือข่ายคนยุคใหม่ รวบรวมหลากหลายองค์ความรู้ จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วทุกภูมิภาค เรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศสวนสบายๆ และชวนร่วมเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินกว่า 16 หลักสูตร จากวิทยากรผู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่มีองค์ความรู้เชิงประจักษ์ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า 200 ร้านค้า”

ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน เปิดให้เข้าชมนิทรรศการใหม่จัดแสดงเรื่องราวของ “วิถีเกษตรกรไทย”ตามรอยศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิด เกษตรกรไทยเท่ มีกิน มีใช้ มีเก็บ มีเกียรติและเปิดให้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน” พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ“สืบสาน รักษา ต่อยอด” ตามแนวทางพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร สนุกทะลุจอ สัมผัสความแปลกใหม่ในโรงภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ ที่จะเปิดให้เข้าชมครั้งแรกในงานนี้

ด้านการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มีให้เลือกเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ ตลอด 4 วันเต็ม 16 วิชา จากกูรูเกษตรกรเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ที่สลับสับเปลี่ยน มาส่งตรงองค์ความรู้ อาทิ อาจารย์ปรีชา บุญท้วม อาจารย์จักรภฤต บรรเจิดกิจ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำนาผู้ก่อตั้งวิชชาลัยชาวนาพิจิตร ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดโคนป่าและการสร้างจุลินทรีย์จาวปลวก อาจารย์ปิญญา

\ เวชไพบูณ เวชไพบูณฟาร์ม จ.นนทบุรี การเลี้ยงแพะแบบธรรมชาติ ครบวงจร บนพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองใหญ่ อาจารย์ธรรมรัตน์ แย้มขจร สวนมะนาว นัยน์ปพรบ้านลุงชิต กรุงเทพฯ การปลูกและการจัดการแปลงมะนาว เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ อดีตวิศวกรคุมเครื่องจักร ที่หันมาเอาดีด้านการเกษตร จนทุกวันนี้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการตอนกิ่งพันธุ์จำหน่าย เป็นต้น สำหรับงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ


 No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages