กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าคัดสรรสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จัดลงกระเช้ามอบเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ พร้อมยกระดับสู่การเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมเพื่อสร้างรายได้ให้สมาชิกอย่างยั่งยืน - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, December 22, 2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าคัดสรรสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จัดลงกระเช้ามอบเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ พร้อมยกระดับสู่การเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมเพื่อสร้างรายได้ให้สมาชิกอย่างยั่งยืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ชูแนวคิด “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” คัดสรรสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ จัดลงกระเช้าของขวัญและตกแต่งสวยงาม ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นสินค้าหลากหลายและมีประโยชน์ พร้อมบริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท หวังใช้โอกาสปีใหม่ช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566

วันนี้ (19 ธ.ค. 65) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2566 พร้อมเยี่ยมชมสินค้าและกระเช้าของขวัญภายในห้องจัดแสดงกระเช้าสินค้าสหกรณ์ นอกจากนี้ ได้ร่วมสาธิตการจัดกะเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยสหกรณ์ โดยนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และขยายช่องทางการตลาดให้ถึงมือผู้บริโภค และใช้กลไกระบบสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการผลผลิตให้กับเกษตรกรทำหน้าที่ในการส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อจัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันสหกรณ์ภาคการเกษตรมีศักยภาพในการผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะสินค้าเพื่อการบริโภค ทั้งกลุ่มสินค้าด้านพืช เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ นม ไข่ไก่ และสินค้าแปรรูปต่าง ๆ เช่น กาแฟ อาหารแปรรูป และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นับเป็นโอกาสดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศหลากหลายชนิด ทั้งอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสานและงานหัตถกรรม ได้นำผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมานำเสนอและจัดวางในรูปแบบของกระเช้าของขวัญปีใหม่

“ในปีที่ผ่าน ๆ มา ทราบว่ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจติดต่อและสั่งซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่และสินค้าของสหกรณ์กันอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันซื้อของไทยและใช้ของไทยที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน มีทั้งสินค้าและผลผลิตจากเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรมาร่วมจำหน่ายด้วย ซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้เกษตร/สมาชิกสหกรณ์ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลูกพืชผักปลอดภัย ได้มาตรฐาน GAP และ GMP นอกจากนี้ ได้ขออนุมัติงบประมาณเพื่ออุดหนุนสหกรณ์นำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การตลาด เพื่อนำมารองรับผลผลิตและรวบรวมพืชผลต่างๆ ของสมาชิก ทั้งข้าว ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป ทั้งโคเนื้อ โคนม ไข่ไก่ เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าสหกรณ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้สหกรณ์ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตการเกษตรของสมาชิกและสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทำให้คนไทยได้มีโอกาสบริโภคผักอินทรีย์ ผลไม้ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ยกระดับไปสู่การเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป” รมช.มนัญญา กล่าว
ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำ “โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2566” เป็นการนำสินค้าของสหกรณ์มาตกแต่งและจัดเป็นกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นการมอบความสุขและความปรารถนาดีให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 และในปีนี้นับเป็นปีที่ 20 โดยเปิดจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา ตอนนี้มียอดสั่งซื้อเข้ามาแล้ว 249 กระเช้า มูลค่าประมาณ 3.2 แสนบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำที่ติดตามอุดหนุนกระเช้าปีใหม่ของสหกรณ์ทุกปี มีทั้งลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน ทำให้ในแต่ละปีเราสามารถสร้างยอดจำหน่ายกระเช้าในช่วง
ช่วงเทศกาลปีใหม่ปีละไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การซื้อสินค้าสหกรณ์ นอกจากพี่น้องประชาชนจะได้สินค้าคุณภาพกลับไปแล้ว ทุกท่านยังมีส่วนสนับสนุนรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศอีกด้วยสำหรับรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ที่จะนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพของสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ มาจัดตกแต่งลงกระเช้าของขวัญหลากหลายรูปแบบและหลายขนาด พร้อมห่อหุ้มด้วยผ้าขาวม้า และผ้าปาเต๊ะที่มีสีสันสวยงาม โดยจะคัดสรรเฉพาะสินค้าคุณภาพทั้งอุปโภคบริโภค เน้นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพเป็นหลัก อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าว กข 43 นาขวัญ จากสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด จังหวัดอุทัยธานี ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน จากสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และที่พิเศษสุดสำหรับกระเช้าสินค้าสหกรณ์ในปีนี้ เราได้คัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร และสินค้าของสมาชิกสหกรณ์จากโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์มาร่วมจัด ซึ่งสินค้าทุกชนิด ที่จะนำมาจัดลงกระเช้าของขวัญจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ภายใต้แนวคิด “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์”​นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทสมุนไพรชงดื่ม ขิงผง เก๊กฮวยผง ดอกคำฝอย ชาใบหม่อนอินทรีย์ ชาดอกกาแฟ กระเทียมผงและพริกไทยดำ พันธุ์ปะเหลียน จากสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด จังหวัดตรัง สินค้าประเภทนมและเครื่องดื่ม นม UHT น้ำผลไม้ น้ำส้มแขก กาแฟชงพร้อมดื่ม กาแฟดริป และโกโก้ผงบรรจุกระป๋อง ของสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด จังหวัดอุทัยธานี สินค้าประเภทอาหารแปรรูปและผลไม้แปรรูป อาทิ กล้วยตากเคลือบช๊อคโกแล็ต กล้วยตากรสทุเรียน กล้วยหนึบหนับ ขิงกรอบแก้วรสน้ำผึ้ง หมี่กรอบสามรส ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง เนื้อทุบ เนื้อกระจก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกหยีกวนหยาบไม่มีเมล็ด ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าพันคอ รวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร เช่น คุกกี้มะม่วง น้ำผึ้งมะนาว มะเขือเทศแช่อิ่ม กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง กระเทียมโทนดองสามรส
​สำหรับช่องทางการสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ มีทั้งกระเช้าสำเร็จรูปที่จัดสินค้าและตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว และยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าที่ต้องการจะให้จัดกระเช้าได้ด้วยตัวเองด้วย ซึ่งมีหลายราคาตั้งแต่ 599 - 2,000 บาท และมีบริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับยอดสั่งซื้อครบ 5,000 บาท ขึ้นไป โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 จำหน่ายทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ จำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่าน้ำเทเวศร์ กรุงเทพฯ หน่วยงานต่าง ๆ หรือประชาชนที่สนใจจะสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สามารถดูรายละเอียดสินค้าและรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ได้ทางเพจ Facebook : COOP Market หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 628 5512 , 089 891 5912

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages