สสท. พบ รัฐมนตรีฯ กระทรวงแรงงาน หารือ ตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการและสนับสนุนความคล่องตัวการปฏิบัติงาน - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 27, 2023

สสท. พบ รัฐมนตรีฯ กระทรวงแรงงาน หารือ ตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการและสนับสนุนความคล่องตัวการปฏิบัติงานนายวิฑูรย์ แนวพานิช รองประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับมอบหมายจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ เพื่อเข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานประกอบการ ใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นสวัสดิการภายในของสถานประกอบการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัวโดยวิธีการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือเฉพาะด้านเงินทุนและการดำรงชีพ อันเป็นการลดภาระของสถานประกอบการอย่างหนึ่งเมื่อแรงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ย่อมมีสภาพจิตใจที่ดีและสามารถทำงานให้แก่สถานประกอบการได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงเห็นควรให้สถานประกอบการมีการส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ และ 

2. ปัจจุบันลูกจ้างหรือพนักงานในสถานประกอบการที่เป็นกรรมการสหกรณ์ส่วนมากมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานสหกรณ์ เพราะเนื่องจากต้องลางาน ซึ่งแตกต่างจากราชการและรัฐวิสาหกิจที่ข้าราชการและพนักงานสามารถมาปฏิบัติงานสหกรณ์โดยไม่ถือเป็นวันลาจากการหารือดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะทำงานร่วมรับฟังข้อหารือและพร้อมจะหาแนวทางสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการรวมทั้งหาแนวทาง หรือข้อระเบียบต่างๆเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานสหกรณ์ของพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการต่อไปผู้อำนวยการฯ สสท. กล่าวเพิ่มเติมว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้รับข้อเสนอจากสหกรณ์ในสถานประกอบการจำนวนมากที่ต้องการให้รัฐบาลและนายจ้างเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการ, การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัวด้วยระบบสหกรณ์, การสนับสนุนพนักงานหรือลูกจ้างในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสหกรณ์ เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการเข้าหารือดังกล่าว .


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages