กระดูกซี่โครงหักรักษาได้แล้วโดยการผ่าตัด ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ ทรวงอกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องในช่องทรวงอก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 25, 2023

กระดูกซี่โครงหักรักษาได้แล้วโดยการผ่าตัด ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ ทรวงอกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องในช่องทรวงอก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

 %E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%99%E0%B8%9E.%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97%202


กระดูกซี่โครงเป็นอวัยวะ ที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่ค่อยปกป้องอวัยวะสำคัญ เช่น ปอดและหัวใจ เพื่อไม่ให้ใครมากระทบได้ อย่างไรก็ตามในหลาย ๆ ครั้ง เมื่อมีการกระแทกจากอุบัติเหตุในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการหักของซี่โครงและอาจส่งผลกระทบกับอวัยวะภายใน เช่น ซี่โครงหักทิ่มปอดรั่วหรือเลือดออกมากที่ส่งผลอันตรายต่อชีวิตได้

             

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%202

ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทรวงอกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องในช่องทรวงอก โรงพยาบาลวชิรพยาบาลกล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่า 9 แสนครั้งต่อปีและมีผู้เสียชีวิตจากท้องถนนมากกว่า 14,000 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการล้มด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นกลไกที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งจากงานวิจัยเรื่องอุบัติเหตุพบว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ที่มีการเกิดอุบัติเหตุนั้นจะพบซี่โครงหักร่วมด้วย โดยกระดูกซี่โครงหักแบบธรรมดาเป็นอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าในแต่ละปีมีผู้สูงอายุจำนวนมากได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการบาดเจ็บจากการหกล้มจนกระดูกซี่โครงหักก็มีจำนวนมากขึ้น

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การรักษามักจะทำให้ผู้ป่วยประสบปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บปวดและหายใจลำบากเป็นเวลานาน หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในระหว่างการพักฟื้น การฟื้นตัวจากกระดูกซี่โครงหักอาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับอายุและสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งในผู้ป่วยบางรายประสบปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับการบาดเจ็บด้วย การรักษาที่ดีที่สุดคือการประคับ ประคองเพราะเชื่อว่ากระดูกซี่โครงจะสมานเองได้โดยใช้ระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ โดยผลข้างเคียงอาจจะมีอาการปวดเรื้อรัง หรือเจ็บบริเวณปลายประสาทอักเสบหรือคลำได้ก้อนกระดูกบริเวณข้างลำตัว

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81

%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81

อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีพัฒนาวิธีการซ่อมแซมกระดูกซี่โครงหักโดยการตรึงกระดูกซี่โครงแบบแผลเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามารักษากระดูกซี่โครงหักได้โดยการผ่าตัดใส่เหล็กเพื่อเชื่อมต่อส่งผลทำให้กระดูกซี่โครงที่หัก ให้กลับมาสมานเหมือนดังเดิมและรวดเร็วมากขึ้น ด้วยวิธีสมัยใหม่นี้สามารถทำให้ผู้ป่วยลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลน้อยลงและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคปอด โดยข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดชนิดนี้ คือ ทำการรักษาในผู้ป่วยที่ซี่โครงหักที่ผิดรูปอย่างรุนแรงและต้องใช้เครื่องช่วยหัวใจ (Unable to wean respirator)หรือผู้ป่วยที่ซี่โครงหักมากกว่า 3 ซี่และปวดอย่างรุนแรง (Severe displacement) หรือซี่โครงหักสองท่อน (Flail chest) สามารถนำเหล็กที่ใส่โดยไม่ต้องเอาออก แค่นี้ผู้ป่วยก็จะสามารถไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว

                

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%204

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%203

ดังนั้นกระดูกซี่โครงหัก อย่างรุนแรงสามารถผ่าตัดแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด โดยใช้สกรูและแผ่นยึดเหมือนการผ่าตัดกระดูกในส่วนอื่น ๆ ได้ สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนถึงขั้นกระดูกซี่โครงหักที่กำลังตัดสินใจจะเข้ารับการผ่าตัดสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่เพจผ่าตัดปอดโดยนายแพทย์ศิระหรือ Lineid:@lungsurgeryth

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages