"ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวะ ลงพื้นที่อยุธยา ติดตามให้กำลังใจและร่วมหารือสถานศึกษากลุ่มกรุงเก่า ขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย" - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, November 11, 2023

"ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวะ ลงพื้นที่อยุธยา ติดตามให้กำลังใจและร่วมหารือสถานศึกษากลุ่มกรุงเก่า ขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย"นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ความปลอดภัย ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามให้กำลังใจและร่วมหารือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มกรุงเก่า) ทั้งภาครัฐและเอกชน 4 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม" ซึ่ง สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจะจัดโครงการนี้ขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2566 นี้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังความรักความสามัคคีให้แก่นักเรียนนักศึกษาและได้ร่วมรับฟังปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของสถานศึกษาตลอดจนการให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คุณครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมชัยมงคล วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages