อ.ส.ค. สานต่อโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”ปีที่ 2 แก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็กอ่อนในชุมชนแออัด 4 แห่งใน กทม. - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, February 13, 2023

อ.ส.ค. สานต่อโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”ปีที่ 2 แก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็กอ่อนในชุมชนแออัด 4 แห่งใน กทม.


อ.ส.ค. สานต่อโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”ปีที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็กอ่อนในชุมชนแออัด 4 แห่งใน กทม. ได้มีโอกาสดื่มผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นสะพานบุญเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คบริจาคสมทบในโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 2566 นี้นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นสะพานบุญส่งความเมตตาและกำลังใจจากผู้มีจิตเมตตาให้กับเด็กเล็กในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และภัยพิบัติ อ.ส.ค.ได้จัดโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”สานต่อเป็นปีที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็กเล็กในชุมชนแออัดได้รับสารอาหารครบถ้วนเติบโตสมวัย และสนับสนุนความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตแก่เด็กเล็กในชุมชนแออัด ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่มีจิตเมตตาได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและได้ช่วยเหลือเด็กเล็กในชุมชนแออัดผ่านการบริจาค

สำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”อ.ส.ค.จะได้รวบรวมผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คจากผู้มีจิตศรัทธา อาทิ พนักงาน อ.ส.ค. เกษตรกร สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ผู้ประกอบการและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสมทบจากนั้น อ.ส.ค.จะโดยนำผลิตภัณฑ์นมจากผู้มีจิตเมตตาบริจาคผ่านโครงการเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เด็กเล็กได้มีโอกาสดื่มนมที่มีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดีเจริญเติบโตตามวัยให้กับเด็กที่อาศัยในชุมชนต่างๆ อาทิ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) บ้านแห่งความหวัง (ชุมชนอ่อนนุช ๘๘ แยก ๑๐) และบ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) ซึ่งทั้ง 4 แห่งขณะนี้ได้ปิดการรับเลี้ยงเด็กตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้เด็กขาดแคลนนมและมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก
นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาทุพโภชนาการหรือสภาวะของร่างกายที่ได้รับอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายในเด็กอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของทั้งภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 6เดือน-12 ปี มากกว่า 70% ที่ไม่ได้รับแคลเซียนในปริมาณที่เพียงพอ นอกจากนี้ อ.ส.ค.ยังโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค UHT รสจืดร่วมสมทบในโครงการได้ด้วย เพื่อจะได้ทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”สามารถเลือกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รสจืดจำนวน 7 รายการดังต่อไปนี้

-รายการที่ 1 นมขนาด 250 มล. (1×12 กล่อง) จำนวน 1 โหล รวมเป็นเงิน 142 บาท

-รายการที่ 2 นมขนาด 250 มล. (1×12 กล่อง) จำนวน 2 โหล รวมเป็นเงิน 284 บาท

-รายการที่ 3 นมขนาด 200 มล. (1×36 กล่อง) จำนวน 1 หีบ รวมเป็นเงิน 333 บาท

-รายการที่ 4 นมขนาด 200 มล.(1×36 กล่อง) จำนวน 1 หีบ และนม 250 มล.

(1×12 กล่อง) จำนวน 1 โหล รวมเป็นเงิน 475 บาท

-รายการที่ 5 นมขนาด 200 มล. (1×36 กล่อง) จำนวน 5 หีบ และนม 250 มล.

(1×12 กล่อง) จำนวน 5 โหล รวมเป็นเงิน 2,375 บาท

-รายการที่ 6 นมขนาด 200 มล. (1×36 กล่อง) จำนวน 25 หีบ และนม 250 มล.

(1×12 กล่อง) จำนวน 25 โหล รวมเป็นเงิน 11,875 บาท

-รายการที่ 7 นมขนาด 200 มล. (1×36 กล่อง) จำนวน 50 หีบ และนม 250 มล.

(1×12 กล่อง) จำนวน 50 โหล รวมเป็นเงิน 23,750 บาท

โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งใบสั่งซื้อชำระเงิน ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก ประเภทออมทรัพย์ “เงินฝากโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”เลขบัญชี 662-3-19072-4 ชื่อบัญชีสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. ได้กำหนดระยะเวลาสั่งซื้อ ตั้งแต่เดือนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 สิงหาคม 2566 บริจาค 3,000.- บาทขึ้นไป รับเสื้อยืดสายบุญ และบริจาค 10,000.- บาทขึ้นไปรับเสื้อโปโลสายบุญ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-3690-9683

“อ.ส.ค.รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ดำเนินการโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค” สานต่อเป็นปีที่ 2 เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อเด็กเล็กในชุมชนได้ดื่มนมที่ดีมีคุณภาพ ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีต่อไป ในอนาคต และยังเป็นโครงการที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์คอันเกิดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จะอยู่คู่คนไทยตลอดไป” นายสมพร กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages