วิศวะมหิดล จัดเวิร์คช็อป “MUEG ต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทย ยุค 5G” - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 28, 2023

วิศวะมหิดล จัดเวิร์คช็อป “MUEG ต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทย ยุค 5G”

 

1.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม และ อาจารย์จารุวรรณ พูพะเนียด ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เปิดโครงการ “รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทยยุค 5G” ในงานเปิดบ้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้และประสบการณ์ใน EV ยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ประหยัดพลังงาน ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และภาวะโลกร้อน ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม


2.%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%20EV%20%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%20

โครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทยยุค 5G มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างฐานความรู้ที่จะต่อยอดในอนาคต เปิดประสบการณ์ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้กับครู เยาวชนนักเรียน และชุมชน พร้อมไปกับฝึกทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรจิตอาสาในการปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ ภายในงานมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง“รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทย ยุค 5G” เกี่ยวกับโครงสร้าง อุปกรณ์ และระบบการทำงานของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และปลอดภัย สร้างสังคมสุขภาพดี ตลอดจนฝึกทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจากต้นแบบของจริง โดยมีวิทยากรจากทีมงานบริษัท ลิงค์เทค (ประเทศไทย) และคุณอภินพ พรศรี เจ้าหน้าที่หน่วย ESR และนักศึกษาจิตอาสาวิศวะมหิดลที่มาถ่ายทอดความรู้แก่ครูและนักเรียน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages