กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปโดยการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกและพิจารณามอบตรา Thai SELECT ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ชื่นชอบอาหารไทยทั่วทุกมุมโลก - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, February 25, 2023

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปโดยการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกและพิจารณามอบตรา Thai SELECT ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ชื่นชอบอาหารไทยทั่วทุกมุมโลก

 Thai-SELECT-1


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปโดยการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2566 พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปยื่นสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้แทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ผู้แทนสถาบันอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทยจากโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี ร่วมพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้มอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศมากว่า 20 ปีแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารของไทยในต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าอาหารของไทย และตั้งแต่ในปี 2555 เป็นต้นมา กรมฯ ได้ขยายการมอบตรา Thai SELECT ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปด้วย เนื่องจากเห็นว่าวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเริ่มหันมารับประทานอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น ประกอบกับร้านอาหารไทยในต่างประเทศก็ประสบปัญหา ไม่สามารถเสาะหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้ได้รสชาติไทย หรือแม้แต่ผู้ปรุงอาหารเองก็มีข้อจำกัดในการทำอาหารให้ได้ตามต้นตำรับอาหารไทย ดังนั้น สิ่งปรุงรสอาหารไทย เครื่องแกงสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่มีรสชาติมาตรฐานตามแบบฉบับไทย จึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญในการตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว และตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่มองหาอาหารตามตำรับอาหารไทย

ภายในงานเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีรสชาติความเป็นไทยและได้รับมาตรฐานการส่งออกในระดับสากล จากผู้ยื่นสมัครจำนวน 59 บริษัท อาทิ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น รวม 355 รายการผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่ได้รับตรา Thai SELECT จะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปและการส่งเสริมตรา Thai SELECT ในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ มีการจัดเจรจาการค้า แนะนำสินค้าให้ผู้ซื้อผู้นำเข้าในประเทศต่าง ๆ มีการโปรโมทในงานแสดงสินค้าอาหารและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั่วโลกอีกด้วย

“จากการที่อาหารไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลก ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปก็ได้รับความนิยมเพิ่มตามไปด้วย เราได้ข้อมูลจากท่านทูตพาณิชย์ในประเทศต่างๆ ว่าผู้บริโภคมองหาสินค้าอาหารไทยและเครื่องปรุงรสอาหารไทยมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าวจำหน่ายในตลาดจำนวนมาก ทำให้การเลือกซื้ออาหารที่จะได้รสชาติตามแบบฉบับอาหารไทยก็ยากไปด้วย กรมจึงได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและโปรโมทตรา Thai SELECT สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในทั่วโลก เพื่อเป็นการสร้างการจดจำและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า สินค้าที่มีตรา Thai SELECT ที่เลือกซื้อไปนั้นจะมีคุณภาพมาตรฐานและมีรสชาติตามแบบฉบับอาหารไทยอย่างแน่นอน” หม่อมหลวงคฑาทอง กล่าว

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปโดยการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ถือเป็นโครงการที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการอาหารของไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ให้สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันได้ในตลาดโลก แต่ยังคงไว้ในเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ 11 และปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตรา Thai SELECT ทั้งสิ้น 632 ผลิตภัณฑ์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages