ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ติดอันดับใน Global 100 กับการจัดอันดับองค์กรที่ยั่งยืนที่สุดในโลก 12 ปีติดกัน - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, February 25, 2023

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ติดอันดับใน Global 100 กับการจัดอันดับองค์กรที่ยั่งยืนที่สุดในโลก 12 ปีติดกัน

 

Schneider%20Electric


· ชไนเดอร์ อิเล็คทริค คว้าอันดับ 1 ในธุรกิจเดียวกัน และอันดับ 7 จากทุกธุรกิจทั่วโลก ในการจัดอันดับของ Corporate Knights

· ได้รับการยอมรับด้วยคะแนน ESG ท่วมท้น ตามที่ออกประกาศในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชัน ขึ้นแท่น Global 100 องค์กรที่ยั่งยืนที่สุดในโลกติดกันเป็นปีที่ 12 ในการจัดอันดับโดย Corporate Knights

ด้วยผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศและสังคม เช่น รายได้และการลงทุนที่ยั่งยืน นโยบายสร้างความทัดเทียมทางเพศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืน ช่วยให้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค สามารถรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำในดัชนีประจำปี ที่รวบรวมโดยกลุ่มวิจัยด้านความยั่งยืนโดย Corporate Knights ทั้งนี้ Global 100 มาจากการประเมินบริษัทมหาชนที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐอย่างเข้มข้น โดย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นบริษัทเดียวในหมวดธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับใน Global 100 เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมา ที่สำคัญ ชไนเดอร์ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 1 ของบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี 2564 อีกด้วย

ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นตามมา หลังจากที่มีการประกาศความสำเร็จก่อนหน้านี้ ว่า ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental Societal and Governance) ด้วยคะแนนสูงสุด จาก Standard & Poor’s, CDP, และ Moody’s ESG Solutions ในเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและสามารถสร้างแรงผลักดันเรื่องความยั่งยืนได้ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ รวมถึงคำมั่นสัญญาในการสร้างความโปร่งใสด้านสภาพแวดล้อม โดยเป็นหนึ่งในรายแรกๆ ที่ได้รับการประเมินตรวจสอบตามมาตรฐาน SBTi’s Corporate Net-Zero Standard ในช่วงกลางปี 2565

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังเป็นหนึ่งใน 19 องค์กร ที่ได้รับการยอมรับจาก Terra Carta Seal ในปีนี้ ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามคำมั่นสัญญา และสร้างแรงกระเพื่อมสู่ตลาดที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ซึ่ง Seal เป็นส่วนหนึ่งของ Sustainable Markets Initiative ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 ในเดือนมกราคม 2564 ขณะที่พระองค์ยังคงดำรงพระอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลส์ เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนดำเนินการอย่างเร่งด่วนยิ่งขึ้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

“การเริ่มต้นปี 2566 ด้วยความสำเร็จด้านความยั่งยืนเหล่านี้ นับเป็นการช่วยเสริมพลังได้อย่างแท้จริง” เกวนไนเอลล์ เอวิซฮูเอต ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และความยั่งยืน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค “สิ่งที่เราทำทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าความมุ่งมั่น คำมั่นสัญญา และผลลัพธ์ที่ชัดเจนของเรา ไม่ได้ถูกละเลย อีกทั้งเสมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าบริษัทต่างๆ ที่ทำธุรกิจอย่างเรา รวมถึงองค์กรใน Global 100 จะช่วยสร้างความแตกต่างได้ในทุกระดับ สร้างผลลัพธ์ทั้งในแง่ธุรกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจได้


%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84


สเตฟาน นูสส์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ดูแลประเทศไทย เมียนมา และลาว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่า “การร่วมกันต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และสร้างความยั่งยืน นับเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกระดับและทุกองค์กร ไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ แต่รวมถึงองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม หรือสถาบันต่างๆ ก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวด้านความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดกระแสและการปฏิบัติไปสู่ความยั่งยืนของโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

สำหรับในประเทศไทย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ริเริ่มโครงการ Green Heroes for life เป็นโครงการด้านความยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อที่ช่วยผลักดันชุมชนของพลเมือง ธุรกิจ และสถาบันที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อนําไปสู่วิธีการนำวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมาปรับใช้ ทั้งพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอัตโนมัติ ระบบดิจิทัล ตลอดจนแนวคิดใหม่ของการจัดการระบบไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ทั้งบุคคลและองค์กรมาร่วมเป็น #greenheroesforlife ด้วยกัน เพื่อสร้างองค์กรและชีวิตที่ยั่งยืน” สนใจเข้าร่วม คลิกที่นี่

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages