วช. ร่วมมือ ม.หอการค้า เปิดห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น จัดฝึกอบรมลงทุนหุ้น ซื้อ-ขายจริง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านการลงทุน การใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “Finansia HERO” - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, February 4, 2023

วช. ร่วมมือ ม.หอการค้า เปิดห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น จัดฝึกอบรมลงทุนหุ้น ซื้อ-ขายจริง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านการลงทุน การใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “Finansia HERO”


2 กุมภาพันธ์ “วันนักประดิษฐ์” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยและการประดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสนับสนุนผลงานสู่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยพร้อมก้าวสู่เวทีในระดับโลก การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และยังเป็นเวทีสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทย ในด้านการประดิษฐ์คิดค้นต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพออกสู่สายตาคนไทยและประชาคมโลก ในปีนี้มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงาน บนพื้นที่กว่า 17,000 ตารางเมตรสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งโครงการก็คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทักษะด้านการเงินและการลงทุน” จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการเทรดหุ้น
ดร.นงนภัส แก้วพลอย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ด้วยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้หุ้นพร้อมซื้อขาย ผ่านแอปพลิเคชันเทรดหุ้น “Finansia HERO” เพราะเรื่องของการเงินการลงทุนต้องติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น การบริหารเงินของบุคคล เอามาพ่วงกับแอปพลิเคชันต่างๆ ทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ในทุกๆ วัน เราสามารถใช้แอปฯ ธนาคารชำระค่าสินค้า เร็วขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิม

สำหรับแอปพลิเคชันทางด้านการลงทุน “Finansia HERO” ที่เลือกมาเผยแพร่ในวันนี้ ในเชิงของการ “ให้เงินทำงานแทน” เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับรางวัล ตัวแอปพลิเคชันมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ด้วยการผสานโมเดลธุรกิจของเจ้าหน้าที่การตลาดแบบเดิม เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดอำนวยความสะดวกในการแนะนำหุ้นและการส่งคำสั่งซื้อขาย ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบใหม่ ที่นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนและส่งคำสั่งได้ด้วยตนเอง

“นวัตกรรมการเงินไม่ได้มีที่สิ้นสุด เด็กรุ่นใหม่สามารถจุดประกายได้จากการเข้าร่วม อบรมแล้วปฏิบัติจริงครั้งนี้ ซึ่งสามารถสร้างเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการตดสินใจด้านการเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การตัดสินใจลงทุน การจัดทำงบประมาณลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการเงินนโยบายปันผล ต่อยอดไปเพื่อสร้างนักธุรกิจและผู้ประกอบการแนวหน้าของประเทศไทยได้” ดร.นงนภัส กล่าว

ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีความสนใจเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือ สามารถชมงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://inventorsdayregis.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages