วช. ปลื้ม! เยาวชนนำเสนอผลงานบนเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I-New Gen Award 2023 ในงานวันนักประดิษฐ์ แข่งขันสุดเข้มข้น - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, February 5, 2023

วช. ปลื้ม! เยาวชนนำเสนอผลงานบนเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I-New Gen Award 2023 ในงานวันนักประดิษฐ์ แข่งขันสุดเข้มข้น3 กุมภาพันธ์ - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 24 มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติส่งผลงานเข้าร่วมแสดงกว่า 1,000 ผลงาน บนพื้นที่กว่า 17,000 ตารางเมตร
ภายในงานจัดกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2023" (I-New Gen Award 2023) มุ่งขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เน้นการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาโดยใช้การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัย และนวัตกรในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต การวางรากฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้กับเยาวชน จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตประเทศให้มีความเข้มแข็งและพร้อมเป็น บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ดร.วิภารัตน์ ดี อ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. จัดการประกวด I-New Gen Award 2023 โดยมี นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มาโชว์และนำเสนอสู่สาธารณชน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นผู้พิจารณาตัดสิน เพื่อเป็นเวทีนำไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา แบ่งการประกวดออกเป็น 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ การเกษตร อาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน และ การท่องเที่ยว โดยในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ได้จัดให้เยาชน นำผลงานมา Pitching Stage ให้คณะกรรมการ ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะบนเวทีในเวลาที่กำหนด จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ไว้ในโซน I-New Gen Award 2023 มีคณะกรรมการฯ เดินตรวจผลงานให้คะแนนทุกวัน (ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น.) ผู้สนใจทั่วไปสามารถเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของเยาชนคนรุ่นใหม่ได้ และประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันที่ 6 ก.พ.


ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ คณะกรรมการตัดสิน I-New Gen Award 2023 ระดับมัธยมศึกษา กล่าวว่า "ปีนี้เห็นผลงานของเยาวชนมีการพัฒนากว่าปีก่อนๆค่อนข้างมาก และเน้นผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถต่อยอดไปเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ อันนี้เป็นจุดเด่นของปีนี้ และหลังจบงานประกวดก็ยังสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจต่างๆได้ นี้เป็นข้อดี"

ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีความสนใจเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือ สามารถชมงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://inventorsdayregis.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages