วช. ร่วมมือ มก. จัดเวิร์คช็อป การสร้างและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบึงประดิษฐ์สำหรับบ้านพักอาศัย สนุกผ่อนคลาย เอาใจวัยช่างประดิษฐ์ ในงาน Thailand Inventors’ Day 2023 - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, February 9, 2023

วช. ร่วมมือ มก. จัดเวิร์คช็อป การสร้างและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบึงประดิษฐ์สำหรับบ้านพักอาศัย สนุกผ่อนคลาย เอาใจวัยช่างประดิษฐ์ ในงาน Thailand Inventors’ Day 2023

 

4 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบึงประดิษฐ์สำหรับบ้านพักอาศัย ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. สนับสนุนการวิจัยในด้านการจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นประเด็นการจัดการน้ำเสียภาคเมือง ชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้ง อุทกภัยและภัยแล้ง และความมั่นคงด้านน้ำของประเทศต่อการผันแปรสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลสำเร็จของผลงานวิจัยที่ผ่านมา ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในภาคการจัดการน้ำในที่พักอาศัย การชลประทาน การจัดการภัยพิบัติ การเติมน้ำใต้ดิน และการนำน้ำกลับมาใช้ภาคอุตสาหกรรม


ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดบึงประดิษฐ์ ใช้หลักการของระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินในแนวนอน ประกอบด้วย 1) บ่อรับน้ำเสียเข้าระบบ 2) กระบะบึงประดิษฐ์ 3) ถังรองรับน้ำทิ้ง มีการทำงานร่วมกันเป็นหน่วยเดียว (Single Unit) ใช้ประโยชน์เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านพักอาศัยในลักษณะบ้านเดี่ยว ที่มีพื้นที่สำหรับการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และส่งเสริมการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ สำหรับกิจกรรมการใช้น้ำที่ไม่ต้องสัมผัสร่างกาย ได้แก่ การใช้เพื่อรดน้ำพืชผักและต้นไม้ในบริเวณบ้าน การล้างถนน เป็นต้น เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ใช้พื้นที่น้อย ติดตั้งง่าย และสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารฯ ปัจจุบันมีการนำไปใช้ ที่ ตำบลธรรมศาลา ตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทร./ไลน์ไอดี 094-4635614
ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีความสนใจเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือ สามารถชมงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://inventorsdayregis.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages